Séjour dans les monts Fuchun

Un film de Gu Xiaogang

Avec Qian Youfa, Wang Fengjuan, Zhang Renliang, Zhang Guoying, Sun Zhangjian, Sun Zhangwei, Du Hongjun, Peng Luqi, Sun Zikang, Zhuang Yi, Dong Zhenyang, Zhang Lulu, Mu Wei

Romance, Drame - 2h30 -

Synopsis Le destin d’une famille s’écoule au rythme de la nature, du cycle des saisons et de la vie d’un fleuve.